top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Jennin Kauneusnurkan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.6.2023. Viimeisin muutos 8.6.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Jennin Kauneusnurkka, Näsilinnankatu 18, 33210 TAMPERE

Puh: 0407458071

Sähköposti: jenni.luoma@hotmail.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jenni Luoma, jenni.luoma@hotmail.fi, Puh: 0407458071

Tietosuojarekisterin vastaava: Jenni Luoma

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, Työntekijä rekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

-Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

-Terveydenhuollon ammattihenkilöitä velvoittava asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/98)

-Potilastiedot salassa pidettäviä. Muille tahoille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

-Rekisterin oikeutettu etu on asiakassuhde.

-Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Hoitotilanteiden myöhempää tarkistusta varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään 10 vuotta jonka jälkeen asiakastietolomake tuhotaan. Jos asiakas pyytää esitietolomakkeen tuhoamista aiemmin on rekisterin ylläpitäjän velvollisuus se tehdä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

bottom of page